دکتر اينجاست > پزشکان و متخصصان سلامت
جستجو :

دکتر اینجاست ، نوبت دهی

فیلتر

دکتر احمد رضا خیان نکویی

قلب و عروق

آدرس: ایران - اصفهان - اصفهان - نجف آباد ، تقاطع 17 شهریور و 22 بهمن ، بیمارستان شهید منتظری ،

تلفن: 0314264300

دکتر آناهیتا کریمی

قلب و عروق

آدرس: ایران - همدان - همدان - شهرک شهید مدنی ف بیمارستان آنیه

تلفن: 08134290231

دکتر روزبه کوثری اصفهان

قلب و عروق

آدرس: ایران - لرستان - بروجرد - دکتر فاطمی ، میدان پرستار ، میدان شهید جمران ، بیمارستان چمران

تلفن: 06642514001

دکتر عباس سروی

قلب و عروق

آدرس: ایران - تهران - تهران - شهرک ژاندارمری - بلوار مزژدان ، نبش خیابان ایثار ، جنب داروخانه موسوی

تلفن: 021442214999

دکتر شادی شکرخوار

قلب و عروق

آدرس: ایران - قم - قم - بلوار الغدیر ، کوچه شماره 49 ، بیمارستان امام رضا

تلفن: 02538700840

دکتر یونس نوذری

قلب و عروق

آدرس: ایران - تهران - تهران - ستارخان - جنب داروخانه آریا شهر ، جنب پاساژ امیر ، پلاک 902

تلفن: 02144201952

دکتر مهدی رادور

قلب و عروق

آدرس: ایران - آذربایجان غربی - ارومیه - خیابان امام ، روبروی آموزش و پرورش ، ساختمان نصر

تلفن: 04432233588

دکتر الهام هوشمند

قلب و عروق

آدرس: ایران - قم - قم - زنبیل آباد ، میدان صندوق ، ساختمان تسنیم ، طبقه 6

تلفن: 02532930921

دکتر سارا طالب نژاد

قلب و عروق

آدرس: ایران - تهران - تهران - یافت آباد - چهاراه ، ابتدای بلوار معلم ، پلاک 10 ، مجتمع پزشکی امیرکبیر

تلفن: 02166611844

دکتر سید علیرضا منیری

قلب و عروق

آدرس: ایران - فارس - اقلید - شبکه بهداشت و درمان

تلفن: 07524229341

فیلتر

دکتر احمد رضا خیان نکویی

قلب و عروق

آدرس: ایران - اصفهان - اصفهان - نجف آباد ، تقاطع 17 شهریور و 22 بهمن ، بیمارستان شهید منتظری ،

دکتر آناهیتا کریمی

قلب و عروق

آدرس: ایران - همدان - همدان - شهرک شهید مدنی ف بیمارستان آنیه

دکتر روزبه کوثری اصفهان

قلب و عروق

آدرس: ایران - لرستان - بروجرد - دکتر فاطمی ، میدان پرستار ، میدان شهید جمران ، بیمارستان چمران

دکتر عباس سروی

قلب و عروق

آدرس: ایران - تهران - تهران - شهرک ژاندارمری - بلوار مزژدان ، نبش خیابان ایثار ، جنب داروخانه موسوی

دکتر شادی شکرخوار

قلب و عروق

آدرس: ایران - قم - قم - بلوار الغدیر ، کوچه شماره 49 ، بیمارستان امام رضا

دکتر یونس نوذری

قلب و عروق

آدرس: ایران - تهران - تهران - ستارخان - جنب داروخانه آریا شهر ، جنب پاساژ امیر ، پلاک 902

دکتر مهدی رادور

قلب و عروق

آدرس: ایران - آذربایجان غربی - ارومیه - خیابان امام ، روبروی آموزش و پرورش ، ساختمان نصر

دکتر الهام هوشمند

قلب و عروق

آدرس: ایران - قم - قم - زنبیل آباد ، میدان صندوق ، ساختمان تسنیم ، طبقه 6

دکتر سارا طالب نژاد

قلب و عروق

آدرس: ایران - تهران - تهران - یافت آباد - چهاراه ، ابتدای بلوار معلم ، پلاک 10 ، مجتمع پزشکی امیرکبیر

دکتر سید علیرضا منیری

قلب و عروق

آدرس: ایران - فارس - اقلید - شبکه بهداشت و درمان