آدرس :

خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار کوثر- بین کوثر 2 و 4 - ساختمان پزشکان فارابی - طبقه دوم - مطب دکتر مهدی افضل آقایی - 05138704066