برچسب:

ترکیب وایتکس و مواد شوینده

خطراتی که هنگام تمیزکردن خانه دستگاه گوارش و چشم را تهدید می کنند

خطراتی که هنگام تمیزکردن خانه دستگاه گوارش و چشم را تهدید می کنند

برخی از مواد شوینده که به طور معمول در طول روز از آن در خانه ها استفاده می کنیم به قدری آسیب زاد هستند که در صورت اصابت با چشم قدرت زخمی کردن قرنیه و یا حتی سوراخ کردن کره چشم را در پی دارند.