دکتر اينجاست > ماموریت

بیانیه ماموریت

ایجاد جامعه ای مجازی برای پزشکان و ارائه دهندگان خدمات سلامت اجتماعی در جهت مطلوب تر کردن کیفیت خدمات دهی خود و نیز ارائه فضایی ایده ال

برای "موسسات خیریه و مردم نهاد ثبت شده" در جهت نهادینه کردن فرهنگ خیریه و کمک به هدیه کردن زندگی

به افراد نیازمند از طریق معرفی خدمات اجتماعی خود و دریافت کمک های مردمی.

همکاری با ما

بیشتر بدانید