خیریه پرواز قاصدکها

خیریه پرواز قاصدکها باشماره ثبت۶۲۰۰ و شماره فعالیت۲۷۸۶ حامی کودکان بی سرپرست،تک سرپرست و بدسرپرست می باشد.برای تماس بامدیریت و اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۳۷۹۸۸۳۵۸تماس بگیرید

خدمات موسسه خیریه

پست ها

رویدادهای پیش رو موسسه خیریه

بیشتر

رویدادها ی قبلی

فایلها

مشاهده همه مقالات

تماس با موسسه خیریه

ادرس موسسه

اصفهان - اصفهان - چمران خیابان محمدطاهر روبروی بوستان فجر - 03135555974شماره تماس
03135555974

شبکه های اجتماعی

  • شماره ثبت
  • 6200
  • مجوز ها
  • افتخاراتارسال پیام و درخواست تماس

آپلود

پزشکان همراه

پروژه های انجام شده

بیشتر

ویدئو ها

بیشتر

همراهان خیریه