انجمن خیریه حمایت از بیماران نقص ایمنی حضرت صدیقه طاهره ( س )

خدمات موسسه خیریه

  • معلولیت های ذهنی

پست ها

رویدادهای پیش رو موسسه خیریه

بیشتر

رویدادها ی قبلی

فایلها

مشاهده همه مقالات

تماس با موسسه خیریه

ادرس موسسه

اصفهان - اصفهان - اصفهان خیابان سجاد چهارراه آپادانا و سپه سالار کوچه شماره ۱۸ کوچه شمس بن بست پیروزی پلاک ۳۷ - 03136626134شماره تماس
03136626134

شبکه های اجتماعی

  • شماره ثبت
  • ۲۴۵۴
  • مجوز ها
  • افتخاراتارسال پیام و درخواست تماس

آپلود

پزشکان همراه

پروژه های انجام شده

خرید تجهیزات درمانی مورد نیاز خرید تجهیزات درمانی مورد نیاز

مبلغ پروژه 500,000,000ریال

بیشتر

ویدئو ها

بیشتر

همراهان خیریه