انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران

خدمات موسسه خیریه

  • بیماران مبتلا به سرطان

پست ها

رویدادهای پیش رو موسسه خیریه

بیشتر

رویدادها ی قبلی

فایلها

مشاهده همه مقالات

تماس با موسسه خیریه

ادرس موسسه

مازندران - بابل - بابل-خیابان مدرس خیابان آیت اله سعیدی مجتمع عطرزیستان طبقه۳واحد۳۶۷ - 011-32203367شماره تماس
011-32203367

شبکه های اجتماعی

  • شماره ثبت
  • ۵۵
  • مجوز ها
  • افتخاراتارسال پیام و درخواست تماس

آپلود

پزشکان همراه

پروژه های انجام شده

بیشتر

ویدئو ها

بیشتر

همراهان خیریه