موسسه فرهنگی «اندیشمندان بقیه الله»

خدمات موسسه خیریه

پست ها

رویدادهای پیش رو موسسه خیریه

بیشتر

رویدادها ی قبلی

فایلها

مشاهده همه مقالات

تماس با موسسه خیریه

ادرس موسسه

اصفهان - اصفهان - خیابان کاوه، خیابان دکتر باهنر، ابتدای خیابان آیت الله خادمی (روبه روی ساختمان پیامبر اعظم (ص) - 031-32235007شماره تماس
031-32235007

شبکه های اجتماعی

  • شماره ثبت
  • 763
  • مجوز ها
  • افتخاراتارسال پیام و درخواست تماس

آپلود

پزشکان همراه

پروژه های انجام شده

بیشتر

ویدئو ها

بیشتر

همراهان خیریه