موسسه خیریه امام حسین علیه السلام

خدمات موسسه خیریه

  • سازندگی در مناطق محروم و بهبود کیفیت زندگی در این مناطق

پست ها

رویدادهای پیش رو موسسه خیریه

بیشتر

رویدادها ی قبلی

فایلها

مشاهده همه مقالات

تماس با موسسه خیریه

ادرس موسسه

اصفهان - اصفهان - خیابان حافظ کوی کرمانی روبروی دبیرستان علامه مجلسی موسسه خیریه امام حسین علیه السلام - 031۳۲۲۳۵۰۰۷شماره تماس
031۳۲۲۳۵۰۰۷

شبکه های اجتماعی

  • شماره ثبت
  • 11
  • مجوز ها
  • افتخاراتارسال پیام و درخواست تماس

آپلود

پزشکان همراه

پروژه های انجام شده

بیشتر

ویدئو ها

بیشتر

همراهان خیریه