موسسه خیریه ایران

خدمات موسسه خیریه

پست ها

رویدادهای پیش رو موسسه خیریه

بیشتر

رویدادها ی قبلی

فایلها

مشاهده همه مقالات

تماس با موسسه خیریه

ادرس موسسه

آذربایجان شرقی - آذر شهر - آذربایجان شرقی خیابان صدیقی ساختمان پُژمان - 4573345شماره تماس
4573345

شبکه های اجتماعی

  • شماره ثبت
  • 57657858
  • مجوز ها
  • افتخاراتارسال پیام و درخواست تماس

آپلود

پزشکان همراه

پروژه های انجام شده

کمک به باز سازی خانه تخریب شده کمک به باز سازی خانه تخریب شده

کمک به باز سازی خانه های تخریب شده در اصابت راکت‌های جنگ آذربایجان و ارمنستان به خانه های مرزی ایران در شهرستان خداآفرین \n

مبلغ پروژه 150,000,000ریال

بیشتر

ویدئو ها

بیشتر

همراهان خیریه