موسسه نیکوکاری مهرطاها

خدمات موسسه خیریه

پست ها

با موسسه خیریه موسسه نیکوکاری مهرطه همراه شوید

مهر ما با مهر شما آغاز می شود

با موسسه خیریه موسسه نیکوکاری مهرطه در دکتر اینجاست همراه باشید

یک روز در موسسه نیکوکاری مهرطاها
یک روز در موسسه نیکوکاری مهرطاها

از پله های زیرزمین که پایین می روم همهمه و خنده های زنانه ، نشان از حضور جمعی پرشور و انگیزه دارد. نزدیکتر که می شوم بوی خوش آش رشته می پیچد. بیشترشان در آستانه میانسالی هستند و فرزندانشان را به

مطالعه مطلب

آشنایی با  موسسه نیکوکاری مهرطه
آشنایی با موسسه نیکوکاری مهرطه

در سال 1390 گروهی با نام مهرآوران در موسسه نیکوکاری مهرطه به وجود آمد. در ابتدا تعداد اعضای آن بیش از سه نفر نبود اما در حال حاضر اعضای آن به هفت نفر رسیده است. این گروه در ابتدا فعالیت خود را د

مطالعه مطلب

رویدادهای پیش رو موسسه خیریه

بیشتر

رویدادها ی قبلی

فایلها

مشاهده همه مقالات

تماس با موسسه خیریه

ادرس موسسه

تهران - تهران - عباس آباد - خیابان مطهری، میرزای شیرازی،کوچه شهدا، پلاک10 - 88717318شماره تماس
88717318

شبکه های اجتماعی

  • شماره ثبت
  • 14994
  • مجوز ها
  • افتخاراتارسال پیام و درخواست تماس

آپلود

پزشکان همراه

پروژه های انجام شده

بیشتر

ویدئو ها

بیشتر

همراهان خیریه