خیریه سوده

خدمات موسسه خیریه

  • بیماری هموفیلی
  • حمایت از بیماران دیابتی
  • بیماری های خاص

پست ها

رویدادهای پیش رو موسسه خیریه

بیشتر

رویدادها ی قبلی

فایلها

مشاهده همه مقالات

تماس با موسسه خیریه

ادرس موسسه

تهران - اسلام‌شهر - شهرک واوان - میدان امام خمینی - مرکز درمانی خیریه سوده - 54469شماره تماس
54469

شبکه های اجتماعی

  • شماره ثبت
  • 10348
  • مجوز ها
  • افتخاراتارسال پیام و درخواست تماس

آپلود

پزشکان همراه

پروژه های انجام شده

بیشتر

ویدئو ها

بیشتر

همراهان خیریه