دکتر اينجاست > پزشکان و متخصصان سلامت
جستجو :

دکتر اینجاست ، نوبت دهی

فیلتر

حمید محقق

عمومی

آدرس: ایران - تهران - تهران - کاشانک - سعادت آباد-میدان کاج-خیابان سرو غربی- ساختمان سینا-پلاک 11-واحد8

تلفن: 021-22378396

جواد اسماعیلی

آدرس:

تلفن:

روزاد صلوتی

اپتومتری(بینایی سنجی)

آدرس: ایران - اصفهان - اصفهان - اصفهان -میدان دروازه شیراز -ابتدای خیابان چهارباغ بالا- روبروی شرکت زمزم -مجتمع پارسیان -طبقه دوم -واحد 412

تلفن: 03136279934

نعیمه قدیمی

داخلی

آدرس: ایران - اردبیل - اردبیل - خیابان شهید جدی،مرکز آموزشی درمانی امام خمینی اردبیل

تلفن: 04533627136

آرش برقی

عمومی

آدرس: ایران - اردبیل - اردبیل

تلفن: 04533724012

فیلتر

حمید محقق

عمومی

آدرس: ایران - تهران - تهران - کاشانک - سعادت آباد-میدان کاج-خیابان سرو غربی- ساختمان سینا-پلاک 11-واحد8

روزاد صلوتی

اپتومتری(بینایی سنجی)

آدرس: ایران - اصفهان - اصفهان - اصفهان -میدان دروازه شیراز -ابتدای خیابان چهارباغ بالا- روبروی شرکت زمزم -مجتمع پارسیان -طبقه دوم -واحد 412

نعیمه قدیمی

داخلی

آدرس: ایران - اردبیل - اردبیل - خیابان شهید جدی،مرکز آموزشی درمانی امام خمینی اردبیل

آرش برقی

عمومی

آدرس: ایران - اردبیل - اردبیل