دکتر اينجاست > پزشکان و متخصصان سلامت
جستجو :

دکتر اینجاست ، نوبت دهی

فیلتر

دکتر کامل جلالی

جراحی عمومی

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - مشهد - بلوار احمد آباد - خیابان عارف - کوچه عارف 4 - ساختمان ابن سینا

تلفن: 5138476922

دکتر علی الستی

جراحی عمومی

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار احمد آباد - بین خیابان بهشت و پاستور - ساختمان بهزاد - طبقه 4

تلفن: 5138330698

دکتر محمدرضا بربند

جراحی عمومی

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار احمد آباد - خیابان عارف - کوچه عارف 2 - ساختمان سما - طبقه چهارم

تلفن: 9156878499

دکتر محسن رافتی سخنگو

جراحی عمومی

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار احمد آباد - خیابان پرستار - بین کوچه پرستار 1 و 3 - پلاک 9

تلفن: 5138456650

دکتر محمد جواد فاخر

جراحی عمومی

آدرس: ایران - تهران - تهران - صادقیه - خیابان آیت الله کاشانی - ایستگاه مهران - نبش خیابان گلستان - ساختمان پزشکان۱ - ورودی ۱ - طبقه ۱

تلفن: 2144064929

دکتر تورج زندباف

جراحی عمومی

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار احمد آباد - خیابان عارف - کوچه عارف 1 - ساختمان بزرگمهر - طبقه دوم

تلفن: 5138453159

دکتر روناک تمدن

جراحی عمومی

آدرس: ایران - البرز - کرج - عظیمیه - میدان مهران - جنب بانک مسکن - ساختمان میلاد - طبقه 2 - واحد 6

تلفن: 9195736462

دکتر سید محمد مجتبی دستغیب

جراحی عمومی

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار احمد آباد - خیابان پرستار 1 - کوچه 1/4 - ساختمان پزشکان 8 - طبقه دوم

تلفن: 5138469476

دکتر امیر هژبر کلالی

جراحی عمومی

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار احمد آباد - خیابان پرستار - پرستار 1 (عارف 2) - ساختمان 20

تلفن: 5138424871

دکتر منیژه میر شاهی

جراحی عمومی

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار احمد آباد - خیابان عارف - بین کوچه عارف 2 و 4 - ساختمان حکیم - طبقه دوم

تلفن: 5138435266

فیلتر

دکتر کامل جلالی

جراحی عمومی

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - مشهد - بلوار احمد آباد - خیابان عارف - کوچه عارف 4 - ساختمان ابن سینا

دکتر علی الستی

جراحی عمومی

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار احمد آباد - بین خیابان بهشت و پاستور - ساختمان بهزاد - طبقه 4

دکتر محمدرضا بربند

جراحی عمومی

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار احمد آباد - خیابان عارف - کوچه عارف 2 - ساختمان سما - طبقه چهارم

دکتر محسن رافتی سخنگو

جراحی عمومی

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار احمد آباد - خیابان پرستار - بین کوچه پرستار 1 و 3 - پلاک 9

دکتر محمد جواد فاخر

جراحی عمومی

آدرس: ایران - تهران - تهران - صادقیه - خیابان آیت الله کاشانی - ایستگاه مهران - نبش خیابان گلستان - ساختمان پزشکان۱ - ورودی ۱ - طبقه ۱

دکتر تورج زندباف

جراحی عمومی

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار احمد آباد - خیابان عارف - کوچه عارف 1 - ساختمان بزرگمهر - طبقه دوم

دکتر روناک تمدن

جراحی عمومی

آدرس: ایران - البرز - کرج - عظیمیه - میدان مهران - جنب بانک مسکن - ساختمان میلاد - طبقه 2 - واحد 6

دکتر سید محمد مجتبی دستغیب

جراحی عمومی

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار احمد آباد - خیابان پرستار 1 - کوچه 1/4 - ساختمان پزشکان 8 - طبقه دوم

دکتر امیر هژبر کلالی

جراحی عمومی

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار احمد آباد - خیابان پرستار - پرستار 1 (عارف 2) - ساختمان 20

دکتر منیژه میر شاهی

جراحی عمومی

آدرس: ایران - خراسان رضوی - مشهد مقدس - بلوار احمد آباد - خیابان عارف - بین کوچه عارف 2 و 4 - ساختمان حکیم - طبقه دوم