آزاده نخعی بهرامی


خدمات موسسه خیریه

 • سازندگی در مناطق محروم و بهبود کیفیت زندگی در این مناطق
 • حمایت از افراد و خانواده های افراد درگیر اعتیاد
 • حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، کودکان کار
 • حمایت تحصیلی و تامین هزینه های تحصیل دانشجویان کم بضاعت
 • کمک هزینه ازدواج و تامین جهیزیه
 • حقوق زنان، اشتغال و توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار
 • مذهبی و فرهنگی

پست ها

رویدادهای پیش رو موسسه خیریه

بیشتر

رویدادها ی قبلی

فایلها

مشاهده همه مقالات

تماس با موسسه خیریه

ادرس موسسه

کرمان - جیرفت - شهرستان جیرفت میدان 17 شهریور به طرف چ امورآب قدیم جنب دبیرستان تربیت - 2310شماره تماس
2310

شبکه های اجتماعی

 • شماره ثبت
 • 2310
 • مجوز ها
 • افتخاراتارسال پیام و درخواست تماس

آپلود

پزشکان همراه

پروژه های انجام شده

بیشتر

ویدئو ها

بیشتر

همراهان خیریه