موسسه خیریه عزیزان ماندگار

خدمات موسسه خیریه

  • نگهداری از سالمندان ناتوان و بی بضاعت

پست ها

رویدادهای پیش رو موسسه خیریه

بیشتر

رویدادها ی قبلی

فایلها

مشاهده همه مقالات

تماس با موسسه خیریه

ادرس موسسه

اصفهان - اصفهان - خیابان شهیدان غربی، جنب شهرداری منطقه دو، ابتدای کوچه باغ نوروزی - 031-33390955شماره تماس
031-33390955

شبکه های اجتماعی

  • شماره ثبت
  • 763
  • مجوز ها
  • افتخاراتارسال پیام و درخواست تماس

آپلود

پزشکان همراه

پروژه های انجام شده

بیشتر

ویدئو ها

بیشتر

همراهان خیریه